O nás

Název organizace SPARTAK TRUTNOV, z.s.
Sídlo Skřivánčí 770, 541 01 Trutnov
Číslo účtu 115-1258170247/0100
04377397
Registrace L 10275 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Nejvyšší orgán Valná hromada
Statutární zástupce Předseda organizace
Datová schránka h5frds5

 

Výkonný výbor  
Předseda organizace Ing. Libor Hurdálek
Člen VV Michal Rotter
Člen VV Daniel Tamchyna
Kontrolní komise  
Předseda Ludmila Oravcová
Člen  Sofie Pryclová
Člen Erika Štěpničková

 

Členské příspěvky do SPARTAK TRUTNOV,z.s.
  SPARTAK Trutnov,z.s.*
Do 20-ti let / Senioři 100 Kč / kalendářní rok
Nad 20 let 100 Kč / kalendářní rok
Minimální oddílový příspěvek 100 Kč / kalendářní rok

* výši členských příspěvků do SPARTAK TRUTNOV, z.s. navrhuje VV a schvaluje VH organizace