Gymnastika

GYMNASTIKA TRUTNOV

Oddíl "Sportovní Gymnastiky" a TeamGym je registrován u ČASPV a ČGF. Oddíl trénujeme v moderní gymnastické tělocvičně na ZŠ Komenského, kde má oddíl specializovanou tělocvičnu s koberci, žíněnkami, nářadím i náčiním a to včetně doskokové jámy na trénování obtížných skoků. Kromě sportovní gymnastiky se oddíl věnuje od roku 1998 také moderní týmové gymnastické disciplíně TeamGym, který si v průběhu let postupně získává stále větší oblibu v Česku i Evropě. Oddíl pořádá a organizuje řadu soutěží.

FOTOGALERIE ODDÍLU

Trenéři oddílu:

Lída Oravcová - předseda oddílu Eva Rudolfová
Hana Jarošová  Jiří Matuška
Šárka Svatá  Kája Helingerová
Marcela Münsterová  Věra Sáblíková
Iva Plecháčová  Monika Slavková
Dana Machová  Kamila Čermáková
Veronika Krejčí  
Lucie Coblová  

 

  

 Historie

    Základ dnešního oddílu sportovní gymnastiky v Trutnově byl položen v roce 1967, kdy Barbora Buriánková (skupinová vedoucí pionýrské organizace a někdejší aktivní sportovní gymnastka) založila kroužek sportovní gymnastiky při Okresním domě pionýrů a mládeže v Trutnově. V roce 1968 se odstěhovala z Trutnova a vedení kroužku převzal Ing. Václav Hejzák, který do té doby pracoval s dětmi v základní tělesné výchově.

    V kroužku byly v té době sedmi až devítileté cvičenky. Jak rostla výkonnost cvičenek a náročnost na přípravu i vedení tréninku, nestačil jeden trenér na čtrnáctičlenné družstvo. Bylo nutné požádat o pomoc rodiče cvičenek. V Okresním svazu sportovní gymnastiky začali pracovat Ing. V. Hejzák jako místopředseda a F. Lang jako pokladník. Okresním svazem byly pořádány letní výcvikové tábory.

    Účast na závodech byla podmíněna členstvím ČTO a tak cvičenky s trenéry vstoupili v roce 1971 do TJ Lokomotiva Trutnov. Tato příslušnost, zprvu formální, vedla posléze k založení oddílu sportovní gymnastiky (21. října 1971).

    V roce 1971 se přistěhovala z Havlovic do Trutnova jedna z nejlepších trenérek okresu Dana Kuldová.Trenéři provedli v roce 1971-72 nábor z trutnovských škol a ze 75 zájemkyň bylo vybráno 45 děvčat. Jako trenérky začaly pracovat Helena Hybnerová, Jaroslava Geciová a maminky přijatých cvičenek Květa Hamzová, Lída Holubová a v roce 1973.  Rok před tím i Marcela Langová a Vendula Hejzáková (nejstarší dcery trenérů).

    Oddíl SG se stále potýkal s nedostatkem tělocvičen v Trutnově. Nejdříve využíval tělocvičnu v pionýrském domě a později telocvičny v 1 a 3 základní škole. Od roku 1973 též v tělocvičně gymnázia.

(Záznam z kroniky SG). Děvčata za ta léta dosáhla skvělých výsledků.