Sport Pro Všechny

Sport Pro Všechny

Tradiční oddíl, který provozuje sportovní aktivity neregistrovaných sportovců se zájmem o všeobecnou pohybovou aktivitu. Zaměřena je na široké spektrum cvičenců a to od dětí až po seniory. Cvičení na míčích, Body form s prvky PILATES , formování postavy a další druhy cvičení - to vše Vás čeká pokud navštívíte hodiny cvičení SPV.

               Specializujeme se na cvičení pro rodiče s dětmi do 5 let a následně malých školáčků do 10-ti let. Kreativní programy pro rodiče s dětmi jejichž součástí jsou motorické hry, kreativní hry s logickými úkoly a pracovní činnost.

 Následné cvičení předškolních a školních dětí bez doprovodu rodičů ve věku od 5 do 9 let, kde se specializujeme na kooperaci a soutěživost. Organizujeme také jednorázové akce (narozeninové oslavy, karnevaly, mikulášské, vánoční, velikonoční programy a programy ke dni dětí).

               Ve cvičebních jednotkách pro rodiče s dětmi a předškolní děti nesměřujeme k pohybové specializaci, ale naopak se zaměřujeme na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností dětí s využitím rozmanitého náčiní, jak tradičního, tak netradičního. Cvičení a kreativní programy pro rodiče s dětmi připravujeme v souladu s psychomotorickou vyspělostí dětí s cílem inspirovat rodiče k všestrannému rozvoji dítěte v domácím prostředí.