Plavání

Rejnoci

plavání pro děti, MP a tělesně handicapované

"Když pouze výkon, není cíl" aneb o mentálně postižených se sice mluví a píše, ale my s nimi chceme i pracovat

Oddíl "REJNOCI" vznikl v září 2015 pod odborným vedením Evy Minárikové. Oddíl má v plánu stát se v budoucnu součástí velké rodiny ČSMPS ( Český svaz mentálně postižených sportovců ). Oddíl navíc provádí i zdokonalovací kurzy plavání pro dospělé neplavce a od září 2016 otevřel i zdokonalovací oddíl plavání pro děti, kteří provozují i jiná sportovní odvětví a chtějí si zdokonalit svůj plavecký styl.

Plavání pro děti

Oddíl REJNOCI se specializuje na zdokonalování plaveckých dovedností a individuální přístup. Máte-li doma sportovce, který chce i plavat - jsme tu pro Vás. 100% individuální a kamarádský přístup a stejné podmínky pro všechny. Oddíl navíc provádí i zdokonalovací kurzy plavání pro dospělé neplavce.

Plavání pro MP a handicapované

Přínos plavání pro osoby s MP tkví v rozšíření jejich intelektových a motorických zkušeností a to ve zcela novém prostředí. Cenný je sociální dopad této činnosti, neboť si při této příležitosti vzájemně pomáhají, předvádějí své úspěchy, ale cvičí se i v nezbytných denních úkonech jako je svlékat se, oblékat se, sprchovat apod., upevňují si hygienické návyky.

Podobně jako v jiných případech zdravotního postižení dochází k příznivé odezvě ve fyzickém rozvoji. Pomocí plavání se otužují, zvyšuje se velmi nízká úroveň jejich svalové síly, koordinace a motoriky. Drobné úspěchy povzbuzují jejich sebevědomí, snahu něco dokázat, pohyb ve vodě jim přináší evidentně radost a tak plavání v mnoha směrech obohacuje jejich limitovaný život. (Bělková, 1994)