Dokumenty ke stažení

Organizace

1. Stanovy organizace 2. Přihláška do organizace
3. Usnesení 4. Logo manuál
5. Zápis z ustavující schůze 6. Logo - náhledy
 7.  Evidenční list člena ČUS 8.   Smlouva o reklamě
9.

 Formulář Pojišťovny

10.  Darovací smlouva

11.  Usnesení 2017 - změna 12.  GPDR - členové
 13.  Cestovní příkaz / náhrada  14.  Formulář - SPORTOVEC ROKU  
 15.  Pravidla - Sportovec roku        

 

VALNÁ HROMADA VÝROČNÍ ZPRÁVY
1. Usnesení z VH - 29.6.2016  1. Výroční zpráva ST za rok 2015
2.   Usnesení z VH - 26.5.2017   2. Výroční zpráva ST za rok 2016
3. Usnesení z VH - 13.12.2017 3.  Výroční zpráva ST za rok 2017  
 4. Usnesení z VH - 04.07.2018  4. Výroční zpráva ST za rok 2018   
5. Usnesení z VH - 27.06.2019  5. Výroční zpráva ST za rok 2019  
6. Usnesení z VH - 30.09.2020  6.  Výroční zpráva ST za rok 2020
7. Usnesení z VH - 30.09.2021  7.  Výroční zpráva ST za rok 2021  
8. Usnesení z VH - 26.10.2022  8.  Výroční zpráva ST za rok 2022  
9. Usnesení z VH - 26.10.2023