Silový trojboj

POWERLIFTING TRUTNOV

Sportovní klub silového trojboje POWERLIFTING TRUTNOV, vede od roku 2008 Ing. Libor Hurdálek ( Prezident FČST, člen širšího vedení GPC, Mezinárodní rozhodčí GPC, Licencovaný rozhodčí FČST ). Oddíl trénuje pod odborným vedením v nově vybudované posilovně "V Pasáži". 

Co je silový trojboj ?

Dřep - při výkonu tohoto cviku převezme závodník činku ze stojanů a zaujme vzpřímený postoj tak, aby osa činky spočívala na trapézovém svalu. Na znamení rozhodčího vykoná hluboký dřep, potom přejde zpět do výchozího postavení a vyčká na povel rozhodčího, po němž činku odloží zpět na stojany.

Benchpress (tlak v lehu na lavici) - v této disciplíně se soutěží na lavici přesně předepsaných rozměrů. Závodník leží na zádech, nohy pokrčené v kolenou, chodidla opřená o podlahu. Činku převezme do napjatých paží a na povel rozhodčího ji spustí plynulým pohybem na hrudník. Po viditelné pauze činku vytlačí zpět do předpažení a na povel rozhodčího činku odloží zpět na stojany.

Mrtvý tah - při tomto výkonu leží činka vodorovně před chodidly závodníka, který ji musí plynule zdvihnout vzpřímením trupu a napnutím nohou. Po ukončení pokusu musí závodník vyčkat na povel vrchního rozhodčího a teprve potom smí činku odložit.