Úspěšné tažení trutnovských siláků sezónou 2018

Federace českého silového trojboje každý rok hodnotí své závodníky v soutěži nazvané Powerlifting Grand Prix. Výsledky všech členů na vybraných soutěžích jsou sledovány a následně zpracovány. Podle předem stanoveného postupu pak je vyhodnoceno pořadí všech závodníků pro všechny disciplíny bez rozdílu vah a věku. Pro rok 2018 bylo do tohoto seriálu událostí zařazeno 6 soutěží.  V konečném hodnocení se umístili na medailových pozicích i členové SPARTAK Powerlifting Trutnov.

V kategorii EQUIP (s vybavením) obsadil Libor Hurdálek druhé místo. Na třetí pozici se umístil Jan Kasper.  Čtvrté místo pak obsadil Jaroslav Tomanec.

V kategorii RAW (bez vybavení) se na druhé příčce umístil Kamil Tůma, který bude od roku 2019 rovněž závodit pod barvami Powerlifitng Trutnov.

Trutnováci tak své sportovní výsledky z roku 2018 zhodnotili i v dlouhodobém sledování výkonů. Všem gratulujeme a děkujeme za dobrou reprezentaci našeho města  a  SPARTAK Trutnov z.s.

Naše powerliftery pak můžete vidět na Mezinárodním mistrovství ČR v silovém trojboji a dřepu, které proběhne 22. – 24. března 2019 ve velkém zasedacím sále Městského úřadu Trutnov. Představí se zde nejen dlouhodobé opory trutnovského klubu, ale i řada nováčků, kteří teprve vstupují na mezinárodní silová pódia.